Autor: Gaišeda Keavok Cena: 50 EUR Poruči

Medicinski krug – put Mudrosti

Medicinski krug predstavja mudrost putovanja Duše. Svaki deo medicinskog kruga je predstavljen drugom bojom, jer je medicinski krug vibratorni portal za mudrost. Postoje 13 delova u tradicionalnom medicinskom krugu i svaka osoba poseduje 13 darova koji su u skladu sa ovim tradicionalnim krugom. Naučite da napravite svoj krug mudrosti koji je zasnovan na vaših 13 darova koje ste dobili na rođenju. Naučite da podesite svoj put na Zemlji, liniju Istine i fokus vaše tačke Duše, i izgradite život i sjajnu budućnost na onome što mi nazivamo temeljima Istine.