Autor: Mišel Guld Cena: 50 EUR Poruči

Boginje Asteroida

Povezujući moderne psihološke pristupe i drevne uvide, asteroidi su zakoračili u istoriju, simbolizam i mit, koji obogaćuju našu sposobnost tumačenja horoskopa i samu astrološku konsultaciju. Na ovom seminaru ćete naučiti kako da izaberete asteroide sa kojima radite, da odredite kriterijume po kojima ih koristite i uključujete u svoju analizu. Radeći na primerima iz prakse, kao i na drugim horoskopima, istražićemo četiri osnovna arhetipa boginja, njihove istorije, kao i načine na koje ove mitologije mogu još uvek prosvetliti naše živote.

Mitologija i arhetipovi žene