Autor: Karine Dilenyan Cena: 25 EUR

Rana tehnika astrološkog predviđanja

Puni naziv: Rana tehnika astrološkog predviđanja – Zodijakalni Afesis „oslobođenje)
Planetarni periodi koji su povezani sa arapskim tačkama Na ovom seminaru će biti predstavljene tradicionalne tehnike, kao neke od najboljih tehnika koje mogu da se nađu u arsenalu modernih astrologa. Moderna zapadna astrologija je mnogo izgubila kada se odrekla tradicionalnih astroloških tehnika i usmerila pažnju ka psihologiji ličnosti. Time je puno izgubila u odnosu na istočnu astrološku tradiciju, u smislu korišćenja bogatog arsenala prediktivnih tehnika. Na ovom intenzivnom seminaru ćemo učiti: izračunavanje tačke Fortune i tačke Duha u odnosu na dnevno i noćno rođenje, izračunavanje Zodijakalnog Afesisa, kao i korišćenje u praksi sistema zodijakalnog afesisa kao pomoć u analizi natalne karte i davanja prognoza.

Trajanje: 6 časova Kategorija: OPŠTEOBRAZOVNI