Autor: Aleksandar Imširagić Cena: 20 EUR Poruči

Veština držanja astrološkog predavanja

Ova radionica namenjena je prvenstveno onima koji žele da se bave astrološkim podučavanjem, odnosno sistemom prenošenjem znanja sa Učitelja na Učenika. Svakako, ovo je korisna radionica i za one koji bi želeli da se oslobode treme prilikom javnom nastupa i da održe pažnju posmatrača dok iznose svoja znanja. Nadalje, radionica razvija i sposobnost uspostavljanja kontakta između pojedinca i javnosti, kao i razvijanje posebnog odnosa između Učitelja i Učenika.
Ova radionica je i neophodan deo za sve studente koji bi želeli da steknu status Astrologa-predavača.

Trajanje: 4 časa Kategorija: IZBORNA RADIONICA