Autor: Aleksandar Imširagić Cena: 40 EUR Poruči

Mundana Astrologija

Upoznavanje sa osnovnim konceptima mundane astrologije i njen uticaj na život pojedinca. Definisanje pravila koja određuju u kojoj meri je pojedinac zavistan od kolektivnih zbivanja. Izučavanje modela na osnovu kojih se predviđaju mundani događaji. Horoskopi država i njihovih lidera. Odražavanje glavnih planetarnih ciklusa na političku i ekonomsku situaciju u svetu i državi.