Autor: Glenn Perry Cena: 35 EUR Poruči

Kucanje na Nebeska vrata: Aspekti sa spoljnim planetama

Spoljne planete simbolišu naš kapacitet za identifikaciju sa silama i moćima koje transcendiraju Ego. Svaka od transpersonalnih planeta – Uran, Neptun i Pluton – predstavlja posebnu priliku i izazov kada je u aspektu sa nekom planetom. Ako je ovo dobro intergisano, ove planete daruju dar gipkosti i elastičnosti tokom vremena promena Uran; saosećanja pri suočavanju sa patnjom Neptun; kao i sticanje snage u središtu krize Pluton). U zavisnosti od stepena kojim možemo da upravljamo ovim silama bez gubljenja unutrašnje ravnoteže, naš život postaje posvećen višim silama koje rade kroz nas, a mi postajemo agenti božanskih sila. Ako ovo, pak, nije dobro integrisano, spoljne planete koreliraju sa iskustvom psihičkog šoka i šizoidnog ponašanja Uran; nesvesne krivice i samosabotaže Neptun; kao i traumom, sramotom i autodestruktivnim akcijama Pluton). Kako isceliti, integrisati i realizovati pune potencijale ovih izazovnih aspekata biće esencija ovog seminara.

Trajanje: 6 časova Kategorija: OPŠTEOBRAZOVNI