Autor: Aleksandar Imširagić Cena: 100 EUR Poruči

Seminar

Sazvežđa porodice Perseja sobom nose zajedničku tendenciju stvaranja različitih vrsta karme usled same prirode konstelacije PERSEJ.

Ova karma je najčešće vezana za genetsku porodicu i odnose unutar nje.

Naime, ovo sazvežđe sobom pokreće duboku energiju motivisanu borbom protiv nepravde.

Iz toga razloga ovo sazvežđe sobom nosi primarno „verovanje u postojanje neprijatelja“ i iz toga lako preterivanje u akcijama koje čini.

To onda postaje prauzrok svih kasnijih dešavanja koja se snažno prenose u kodu duše, a materijalno bivaju podržana u lancu genetike.