Autor: Aleksandar Imširagić Cena: 100 EUR Poruči

Seminar

Sazvežđa porodice Herkula, za razliku od  porodice Perseja koja je primarno „uzročna karma“ sobom nosi pre svega karmu posledica. 

Ovih 19 porodica sazvežđa koja čine sazvežđa „porodice Herkul“ odnose se na nasleđene posledice, koje su ponekad pozitivne, ali često mogu biti negativni obrasci karme.

One se, tipično, prenose kroz genetiku i to kroz onu koja se prenosi kroz 4 – 5 generacija.