Autor: Aleksandar Imširagić Cena: 120 EUR Poruči

Seminar Govor Zmaja

Seminar „Govor Zmaja“ otkriva mogućnosti komuniciranja sa 74 porodice Zmajeva koje su opisane u knjizi „Zmajevi Solarnih Eklipsi“. Ova komunikacija se primarno odvija preko zmajevih karata koje otvaraju portal intuitivne komunikacije.

Na samom seminaru će se naučiti prepoznavanje poruka koje se dobijaju preko karata, s obzirom na ključnu poruku, kao i usmerenost na vreme, datum i odgovarajuće stepenove natalne karte.

Tokom čitavog seminar razvija se sposobnost korišćenja same knjige za dobijanje celovitije poruke u odnosu na postavljeno pitanje.

Pored toga, u okviru ovog treninga otkrivaju se posebne tehnike otvaranja karata na ličnom nivou za svakog polaznika u odnosu na sopstvene Zmajeve.

Inicijant u Zmajeve karte uči kako da uspostavlja komunikaciju u određenim zmajevim danima tokom čitave godine.