Autor: Aleksandar Imširagić Cena: 100 EUR Poruči

Seminar

Sazvežđa porodice Velikog Medveda povezuje u sebi one zvezde koje nose naglašenu ambiciju i odatle naglašenu potrebu za dominacijom.
Stoga ova sazvežđa najčešće govore o egocentričnosti i problemima koji nastaju odatle.
U svom najrazvijenijem vidu ova sazvežđa donose velike uvide i saznanja koja stvaraju nove puteve budućnosti.