Autor: Aleksandar Imširagić Cena: 40 EUR Poruči

Specijalne prediktivne tehnike

Pored osnovnog seta prediktivnih tehnika koj se sastoji od upotrebe tehnika direkcija, sekundarnih i tercijarnih progresija, tranzita i solarnog povratka, profesionalni astrolog u svojoj praksi koristi i još nekoliko posebnih prognostičnih tehnika. Tu spadaju tehnike planetarnih perioda i orbisnih lukova, harmoničih progresija, kao i tehnike diurnalnog horoskopa i upotrebe lunacija i eklipsi, koje se u okviru ovog seminara posebno obrađuju.

Trajanje: 8 časova Kategorija: OBAVEZNI SEMINAR