Autor: Kelley Hunter Cena: 25 EUR Poruči

Tumačenje crnog Meseca

U ovom seminaru ćemo naučiti kako da primenjujemo crni Mesec Lilit u astrologiji. Ova ezoterična tačka dodiruje proses super-svesti i ukazuje na specifične krize Duše ili ,,duhovne krize. Ispravan pristup tumačenju Crnog Meseca Lilit zahteva od nas da se oslobodimo mentalnih predubeđenja i psiholoških slojeva prekrivača kako bi ušli u njeno prvobitno iskustvo. Dok se budemo fokurirali na iskustvo Lilit kroz znakove i kuće, naš razgovor će se kretati u stanjima svesti, psihološke senke, Erosa, suptilnih energetskih polja sve do galaktičkog centra.

Trajanje: 6 časova Kategorija: OPŠTEOBRAZOVNI SEMINAR