Šestogodišnji mandat PREDSEDNIKA ISAR-A ALEKSANDRA IMŠIRAGIĆA (2017-2023)

Nije lak zadatak voditi veliku međunarodnu i profesionalnu astrološku organizaciju. Radite veliki broj sati – kao opšte pravilo, mnogo više nego drugi direktori – kako bi svi bili povezani, uključeni i odlični u tome da služe potrebama i težnjama globalne astrološke zajednice. Taj zadatak zahteva pružanje podrške i ohrabrenja, određivanje jasnih ciljeva i procedura za izvršavanje svakog zadatka i nadgledanje da se svaki zadatak završi na vreme. Takođe, uključuje i mnogo pregovora. Morate biti dobri u organizacionoj politici. I to je samo održavanje, kao deo uloge predsednika.

Povrh toga, predsednik takođe mora da razume u kom smeru ide budućnost za profesionalne astrologe i studente astrologije i koje vrste programa se mogu razviti – kao i ko ih najbolje može voditi – da bi se manifestovale vizije kolektiva. U izvesnom smislu, neko mora da postane prijemnik za te vizije zajednice i da sve te ideje asimiluje u koherentan plan koji zaista može da funkcioniše, onaj koji će dobiti podršku zajednice u zamenu za jasan i inspirisan trud. Drugim rečima, ako ga izgradite – ako izgradite ono što oni zaista žele – oni će doći. Oni će podržati. I organizacija će rasti.

Rast je ono što meri privlačnost neke organizacije i veštine jednog lidera. Ako organizacija proširi svoje članstvo, ona (i njen lider) verovatno radi nešto kako treba, nešto što uzbuđuje i privlači širu zajednicu astrologa koji imaju izbor kojoj profesionalnoj organizaciji ili organizacijama će se pridružiti. S tim u vezi, 5,5-godišnji mandat Aleksandra Imširagića na mestu predsednika ISAR-a bi se morao posmatrati kao ogroman uspeh. To je nešto na čemu stručni članovi i studenti ISAR-a mogu biti veoma zahvalni.

Naime, pre Aleksandrovog predsedničkog mandata, najviši broj članova je bio oko 1600. Kada je on preuzeo predsedavanje u decembru 2017. godine, ISAR je imao 1337 članova. Kada mu je mandat istekao 9. aprila 2023. bilo je 2364 članova, što je skoro duplo više. Fond organizacije se takođe skoro udvostručio tokom njegovog mandata. Šta je Aleksandar uradio da dovede toliko novih članova i tako uspešno poveća fond organizacije, do te mere da je ISAR sada u mogućnosti da priušti mnoge nove inicijative (i stipendije), koje su u službi astrološke zajednice i koje ranije nisu bile moguće?

Brojne su inovacije i projekti koje je „po prvi put“ pokrenuo u vezi sa ISAR-om. Njegova ideja je bila da započne veoma popularna nedeljna predavanja „Star Club” u maju 2018. Po rečima ISAR operativnog menadžera, Richarda Smoot-a, „Ovo je bila prva poznata upotreba besplatnih vebinara koje su profesionalni astrolozi držali članovima ISAR-a, kako bi angažovali članove i obezbedili im obrazovanje iz čitave oblasti. Ovo je takođe bila prva poznata upotreba vebinara po veoma niskim cenama za osobe koje nisu članovi ISAR-a.” „Star Club“ je postao trenutni uspeh za globalnu zajednicu koja pridaje veliku vrednost astrološkom obrazovanju, jednom od kamena temeljaca osnovnih principa ISAR-a.

Nakon uspeha engleske verzije „Star Club-a“, Aleksandar je ubrzo nakon toga proširio ove vebinare na druge nacije, kako bi bili predstavljeni i na drugim jezicima. Ovo je omogućilo članovima koji ne govore engleski da steknu vredno astrološko obrazovanje. Sve u svemu, tokom njegovog mandata, održano je 217 „Star Club” prezentacija na engleskom i 110 na drugim jezicima. Ovo je prosto neverovatan podvig za samo četiri godine, a sve je rezultat njegove vizije i razumevanja onoga što je globalna astrološka zajednica želela i toga što je znao kako da to uspe.

Tu nije bio kraj njegovoj viziji. 2022. godine kreirao je „ISAR Intenzive.“ Prezentacije „Star Club” bile su predavanja od 90 minuta. Međutim, članovi su hteli da idu dublje, pa je stvorio „ISAR Intenzive“ kako bi prezentatorima omogućio 3 sata da vode detaljnije časove, koji su bili obezbeđeni jednom mesečno. Poput predavanja u „Star Club-u“, „ISAR Intenzivi“ su bili hit, što je još jednom pokazalo Aleksandrovu neobičnu sposobnost da razume šta je ono što zajednica želi i što će podržati.

Njegovo razumevanje značaja obrazovanja u astrologiji nije se zaustavilo na Star Club predavanjima i ISAR Intenzivima. Možda je još vrednija bila njegova svest o važnosti škola u astrologiji i potrebi ISAR-a da podrži ove astrološke škole širom sveta. Negovao je dobre odnose sa desetinama škola i njihovim administratorima. Povezao ih je kroz program „ISAR Affiliated Schools”. Danas otprilike 2/3 članstva ISAR-a čine studenti i profesionalni astrolozi izvan Sjedinjenih Država, a većina njih je iz studentskog tela škola pridruženih ISAR-u, koje je Aleksandar negovao i pomogao da se razvijaju. Mnoge od ovih škola su danas uspešne zbog njegovih neumornih napora da ih posećuje, drži predavanja i generalno podržava njihove programe. Koliko ja znam, članstvo u ISAR-u nikada nije imalo veliku većinu svojih članova izvan SAD-a. Sada ima, što daje značenje slovu „I“ u nazivu ISAR. Zaista, pod Aleksandrovim vođstvom, moglo bi se reći da je ISAR danas najvažnija svetska „međunarodna“ astrološka organizacija.

Sve ovo je bilo moguće zahvaljujući njegovoj viziji, marljivom radu i interesantnoj ličnosti. Aleksandar je osoba koja sklapa dogovore, ali ona vrsta takve osobe koju volite jer je pošten, inteligentan, inspirativan i dopadljiv. Svi su hteli da budu povezani sa njegovom vizijom. Jedan od razloga je taj što su znali da će on zaista saslušati njihovu viziju i pomoći da se sve to ostvari. I takođe su znali da će on stvoriti situaciju u kojoj svi dobijaju. Međunarodna zajednica profesionalnih astrologa mu je verovala – i još uvek mu veruje! On je na svom primeru pokazao zlatno pravilo profesionalne astrologije, koje glasi „Ne naškodi“. Ali pored toga, učinio je i mnogo „dobrog“ – toliko „dobrog“ za svet profesionalne astrologije, da čak i sada kada se povlači sa funkcije predsednika posle skoro šest godina neverovatne službe, njegovi saveti će biti veoma traženi od strane lidera u astrologiji dugi niz godina.

Njegova postignuća se ovde ne završavaju. Ali lista je duga. Na primer, ponovo je dizajnirao i osvežio web stranicu ISAR-a. Napravio je odeljak „samo za članove“ gde svaki od ISAR-ovih članova može imati svoj profil. Redizajnirao je nedeljni elektronski bilten i počeo da koristi novu platformu. Štaviše, učinio je dostupnim najave za sve događaje koji uključuju obuku za sertifikaciju, istraživačke seminare, članke napisane na sajtu, video zapise i Astro-biblioteku sa stotinama video, audio i tekstualnih predavanja, gde članovi mogu da pretražuju različite astrologe, teme ili oblasti astrologije preko bilo koje ključne reči. I tu još nije kraj, ali dobijate ideju kakav je fenomenalan predsednik bio po onome što je postigao za nešto manje od 6 godina.

Sa dubokom zahvalnošću, za koju znam da je dele mnogi profesionalni astrolozi i studenti astrologije širom sveta, kažem: „Hvala Aleksandre. Uradio si neverovatan posao kao predsednik ISAR-a - prvi izvan Sjedinjenih Država. Bio si divan za ISAR. Bio si divan za astrologiju. I još uvek to jesi.”

 

S poštovanjem,

Raimond Merriman

ISAR emeritus

Bivši predsednik 1994-2000, 2002-2008 i 2015-2017.