Autor: Jelena Đokić Preuzmi

Fiksna zvezda Skat

Zvezdane konstelacije ili zvezdana jata, sazvežđa – čine potku po kojoj se razvlače tajanstvene niti kolektivne sudbine, a samim tim i svakog pojedinca. Ta potka sačinjena je od primarnih mitova koji su ugrađeni u biću kolektivnog nesvesnog, te stoga predstavljaju bazične kodove čovečanstva.